07/02/2014

Xuân về, chỉ rượu và ta...

Rót đi rót rót đi thôi 
Rót cho tôi cả mấy mươi tuổi đầu 
Nguồn đau cứ rót cho nhau 
Lời say sưa mới là câu chân tình.


(Nhặt ở đâu đấy!)

30/11/2013

Lạnh.

Sương đã giăng đầy trên lối xưa
Nhà hoang, cửa vắng lạnh gió lùa
Trách đông hay trách duyên phận mỏng
Ấm chửa mấy hồi, lạnh tiễn đưa...
24/11/2013

Thương mình...

 Gió khuya khua giấc mơ màng
 Con tim thổn thức bàng hoàng chơi vơi
 Vuốt bờ vai, thấy gai người
 Lạnh từ ai lạnh sang tôi... thế này? 

                                     

08/11/2013

29/10/2013